شعبه رسالت

شعبه یادبود

شعبه ترمینال

شعبه شهرنمایش

قیمت ریال
2تکه مرغ سوخاري سيب زميني سالاد کلم ...
قیمت ریال
3 تکه مرغ سوخاري سيب زميني سالاد کل ...
قیمت ریال
7تکه مرغ سوخاري2عدد سيب زميني2عددسا ...
قیمت ریال
4تکه فيله سوخاري سيب زميني سالاد کل ...
قیمت ریال
4تکه فيله سوخاري سيب زميني سالاد کل ...
قیمت ریال
4عدد فيله مرغ کبابي کاهو گوجه خيارش ...
قیمت ریال
2تيکه فيله سوخاري سيب زميني نان برو ...
قیمت ریال
2تکه فيله سوخاري سيب زميني نان بروچ ...
قیمت ریال
3تکه ماهي سوخاري شده سيب زميني سالا ...
قیمت ریال

ميگو سوخاري سيب زميني سالاد کلم ...

قیمت ریال
زامبون گوشت قارچ مخصوص گوشت مخصوص پ ...
قیمت ریال
قارچ مخصوص گوشت مخصوص فلفل دلمه بني ...

شعبه رسالت

شعبه رسالت

شعبه یادبود

شعبه یادبود

شعبه ترمینال

شعبه ترمینال

شعبه شهرنمایش

شعبه شهرنمایش

Copyright © Since 2020 . All rights reserved for Arya software group